Fotoğraf Grubumuza katılın
Doğa Grubumuza katılın
Patikatrek organizasyonları Geziport Turizm güvencesi ile yapılmaktadır.
Belge no: A-9785
HİZMET SÖZLEŞMESİ

 TANIM ve AÇIKLAMA

 

Patikatrek.com web sayfası içinde adı geçen Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi Kültür ve Sanat Evi ve İZFAK – İzmir Fotoğraf Akademisi, İzfak Doğa okulu gibi alt birimler bir Zeynel AYDIN kuruluşu olup, iş bu sözleşme veya bahsi geçen web sayfası içinde bundan sonra Patikatrek olarak anılacaktır.

 

Sayfa içinde yayınlanan ve bu sözleşmenin kapsamına giren günübirlik veya konaklamalı organizasyon, etkinlik, eğitim seminerleri ve uygulamalı bölgesel atölye çalışma programları TC 1618 sayılı yasa kapsamına giren bir TUR organizasyonları değil, Doğa Sporları, Doğada ve açık alanlarda gerçekleştirilen konaklamalı veya günü birlik Dağ Doğa Fotoğraf yürüyüşü şeklinde gerçekleşen sportif faaliyetler olup bu sporun eğitim ve uygulamalarıyla birlikte Fotoğrafçılık sanatı eğitim, öğretim ve uygulamalarını da kapsayan programlardır.

 

Bu site içinde yayınlanan organizasyonlarda yer alacak olan katılımcıların beklenti ve hizmet alımlarını bu kapsamda şekillendirmeleri gerekir ki, iş bu sözleşme bunu açıklar

 

Patikatrek kendi bünyesinde Doğa Sporları ve fotoğrafçılık dahil, diğer faaliyet alanlarında da eğitim hizmeti alan seminerlere aktif olarak katılarak tamamlamış herkesi ÜYE olarak adlandırır. Üyeler gerekli ön koşulları yerine getirmek şartıyla Patikatrek'ın düzenlediği organizasyonlarına katılma konusunda birinci dereceden akraba ve yakınlarıyla birlikte öncelik hakkına sahiptirler ve üyeler yıllık “Üyelik aidatını” peşin ödeyerek bu hakkı elde ederler. Üye olmayanların organizasyonlara katılmaları iş bu sözleşmeden yazılı kurallar ışığında ve Patikatrek onayını gerektirir.

 

Patikatrek organizasyonları içinde yer alan hiçbir program gezi adıyla tanımlanmış dahi olsa, program konaklamayı da içinde barındırsa dahi klasik bir  TUR organizasyonları değildir; her programın kendine münhasır kuralları ve her bir katılımcının bu kurallara koşulsuz uyma zorunluluğu vardır.

 

Patikatrek, bu sayfa içinde yayınlanarak ilan edilen organizasyonlarının amacına uygun biçimde gerçekleşmesi için gerekli bütün planlamaları önceden yaparak üye ve diğer katılımcılarını aydınlatmak amaçlı bilgilendirme toplantıları düzenler; programın kesin kayıt işlemleri bu toplantılara katılmadan (ödemeleri yapılmış bile olsa) tamamlanmış sayılmaz. Bu toplantılara katılamayacak durumda olan uzak şehir katılımcılarına toplantı kararları özel olarak ulaştırılır ve kabul etmiş sayılırlar.

 

Patikatrek, üye ve diğer katılımcıların huzur ve konforunu sağlamak için, site içinde ilan edilen organizasyon programlarında yazılı her ne varsa gerçekleşmesi adına gerekli tüm önlemleri alır; yerel ya da profesyonel rehberlik dahil olmak üzere, konaklama, iaşe, lojistik destek, ulaşım ve transferle birlikte diğer konularda aracılık ve Acentecilik hizmeti de satın alarak faaliyet alanına uygun tüm yasal prosedürleri uygular.

 

Programlar, uygulama aşamasında Patikatrek yöneticileri ve atanmış görevlilerinin talimatları ve yönelendirmeleri ile daha iyisinin gerçekleşmesi doğrultusunda yeniden şekillenebilir.

 

 

İPTAL - ERTELEME - DEĞİŞİKLİK

 

Olağan üstü hal durumları: Savaş, askeri harekat, kaos, deprem, doğal afet, politik kargaşa, istikrarsızlık, terör, nükleer felaket, mekanik arızalar, olumsuz hava koşulları, grev, lokavt ve programın yapılmasını engelleyen ya da olağan akışını değiştiren, hizmeti sunan asıl ve aracı kurumların elinde olmayan her türlü durumlardır.

 

PATİKATREK DOĞA SPORLARI EĞİTİM MERKEZİ’NİN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Patikatrek, ilan edilen programlarına katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması, ya da olağan üstü hal durumlarına bağlı olarak etkinlik programlarını kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Ancak tüketicinin yaptığı diğer harcamalar için hiçbir tazminat hakkı doğmaz. Bu gibi durumlarda; ya ödediğiniz miktarın tamamını geri alırsınız, ya muadili bir programa katılırsınız, ya da ödemeniz bizde saklı kalmak koşuluyla aynı veya muadili başka bir hizmet olarak 1 yıl içinde olası fiyat artışlarından etkilenmeden satın alabilirsiniz.

 

Havayoluyla gerçekleşecek ulaşımlarda Uçak bileti satın alma sorumluluğu katılımcıya ait olup, toplu alımların iptallerinde ise iadeler havayolu şirketinin iade koşulları çerçevesinde yapılır.

 

Patikatrek.com web sayfası içinde yayınlanan etkinlik ve diğer hizmet paketlerinin ilan edilen başlangıç tarihine 7 gün kalıncaya kadar oluşacak zam, kur ayarlaması, vergi vs gibi değişiklikler toplam hizmet paket ücretinin %3 ünü geçmedikçe Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi tarafından sübvanse edilir %3 ün üzerindeki artışlar hizmet paketlerine yansıtılır. Toplam oran %10 u geçtiği takdirde kişilerin hizmet alımını iptal etme ve parasını geri alma hakkı saklıdır.

 

Etkinlik programları organizasyon ve diğer hizmet paketlerinin gidişatını etkileyebilecek şekilde oluşan değişiklikler önceden size bildirilir, şayet kabul edilemez ise hizmet alımını iptal etme hakkınız ve ödemiş olduğunuz ücreti iade alma hakkınız saklıdır.

 

Patikatrek organizasyonları ve satın alınan diğer hizmetleri, firmanın hatta hizmet satın alınan aracı firmaların iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet verilmemesi durumlarında ödemesi yapılmış hizmet alım bedelleri katılımcıya iade edilir.

 

Günübirlik veya konaklamalı organizasyonlarımıza ait hizmet paketlerimizden birisini satın alan her katılımcı isterse Patikatrek aracılığıyla veya ferdi girişimleriyle “Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi” satın alabilir; katılımcının partner seyahat acentesine ayrıca bir ödeme yapmış olması kaydıyla organizasyon başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde (ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.gibi ) nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamında yazılı limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre hizmet satın alınan sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu gibi hallerde Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezinin katılımcıya karşı hiç bir sorumluluğu bulunmaz.

 

Şehir içi ve şehir dışında, konaklamalı veya günü birlik yapılan tüm Patikatrek organizasyon ve diğer hizmet paketlerinden birisini satın alarak faaliyetlere katılan kişilerin sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası gibi diğer sigortalarının var olduğu kabul edilir. Sigortası olmayan veya bu nedenle çıkacak diğer sorunlardan Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi sorumlu tutulamaz.

 

Organizasyonlar sırasında çekilen fotoğraf ve video gibi görsel materyaller her türlü tanıtım, reklam ve diğer pazarlama yöntemi için kullanılabilir, kişiler bundan dolayı hak talep edemez.

 

Organizasyonun başlama süresine 12 saatten fazla gecikmeye neden olabilecek ve Patikatrek’in sorumluluğunda olan gelişmeler durumunda (Olağanüstü haller ve uçak rötarları hariç) Patikatrek programda aksayan bölümleri telafi eder. Ya da aksayan kısımlarla ilgili geri ödeme yapar. Bu durumlarda kişilerin tazminat hakkı doğmaz.

 

Patikatrek’in konaklamalı organizasyonları kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, katılımcıya bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka bir organizatöre devretme hakkına sahiptir. Tüketici toplam organizasyon süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve olağan üstü hallerde kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılması halinde dahi gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

 

Tüketicinin satın almış olduğu etkinlik programında yazılı olan sürenin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Patikatrek sorumludur, bu gibi hallerde, katılımcı aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişikliklerin oluşması durumunda tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebilir bu tazminat bedeli de site içeriğinde yazılı olan, satın alınmış hizmet paket bedelini aşamaz. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan TC yasalarında yazılı olan kanun, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören hükümleri tatbik olunur. 

 

SİZİN PATİKATREK DOĞA SPORLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

 

İçinde konaklama barındıran etkinliklerde; eğer Patikatrek üyesi değilseniz tüketici sıfatıyla, rezervasyonlarınızı kendiniz veya birinci derecede akrabalarınızın 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıkları ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeniz; bu hallerin dışında kalan bir sebep ile, organizasyon veya diğer etkinliklere ilan edilen tarih veya hareket gününe 30 günden fazla kalan sürelerde gerçekleşecek iptallerde, toplam katılım bedeli ödemesi yapılmış ise hizmet bedelinin %50 yarısı, 30-16 gün arası iptallerde % 25’i tarafınıza iade edilir, 15 gün öncesinde yapılan iptallerde ise hiçbir geri ödeme yapılmaz ve alınan ücret Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi -Zeynel AYDIN adına irad kaydedilir. Kalan tüm taksitler ise muaccel hale gelir ve tahsil edilir.

 

Günübirlik etkinliklerde ise her ne koşulda olursa olsun ödemesi yapılmış olan katılım payının iadesi mümkün olmayıp ancak bir sonraki etkinlikte kullanma hakkınız saklıdır…İptali gerçekleşen etkinlikten hemen sonraki etkinlikte  kullanabileceğiniz bu hak, bir defaya mahsus ötelenebilir ve bu sayfada yayınlanan muadili bir etkinlikte kullanılır.

 

Organizasyona katılacak kişilerden biri veya birkaçının gelmemesi durumunda da yukardaki koşullar göz önüne alınarak o kişilerin muaccel taksitleri kredi kartlarından tahsil edilir.

 

Her türlü İptal talebi yazılı olarak bildirilmelidir, sözlü bildirimler geçersizdir.

 

Kaparo ödemesi yapılan durumlarda organizasyona ön kaydınız yapılır, ancak etkinlik öncesi yapılan Patikatrek bilgilendirme toplantılarından en az birisine katılarak orada alınan ortak kararlara katılmanız durumunda kaydınız kesinleşir. Aksi durumlarda ortak kararlara itirazsız katıldığınız ve iş bu sözleşmede yazan bütün koşulları koşulsuz kabul etmiş ayılırsınız.

 

Konaklamalı organizasyonlarda, ilan edilen tarih ve başlangıç saatine bir hafta kalana kadar, günü birlik organizasyonlarda ise programın başlangıcına 24 saat kalıncaya kadar; organizasyon paket ücretinin geri kalanı yatırılmadığı takdirde kişi bu organizasyon ile ilgili tüm haklarını kaybeder, kendisine rezerve edilen yeri tekrar satışa çıkar, ödenmiş ücretleri gelir kaydedilir, varsa bakiye ödeme ile ilgili tüm sorumlulukları devam eder. Bu süreler kişilere bildirilmek koşulu ile uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

 

Her ne sebeple olursa olsun, satın alınan hizmet paket ücretlerinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri taktirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

 

Hava yoluyla yapılan tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketici ucak biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı gezi ve diğer organizasyonlarda Patikatrek, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

 

Rezervasyon yaptırdığınız herhangi bir Patikatrek organizasyon veya hizmet paketine katılamayacağınızı süresi içinde yazılı olarak bildirerek, ancak adınıza herhangi bir ödeme yapılmamış olması koşuluyla ve size sunulan aynı şartları kabul etmiş olmak suretiyle bir başka tanıdığınıza devredebilirsiniz. Fakat bu devir işleminin gerçekleşmesi yine de Patikatrek onayı ile sınırlıdır.

 

Rezervasyonlarınızı yaptırırken aşağıdaki muhtemel tehlikeleri, doğanın belirsizliklerinden ve dinamiğinden doğacak aksaklıkları göze aldığınız anlamına gelir; yaralanma, hastalık, mal kaybı ya da mala zarar gelmesi, rahatsızlık vb.gibi nedenler de dahil, bu tip seyahatlerin felsefesi ve temelini, esneklik ve alternatifler oluşturur. Olağan üstü hal durumları karşısında uygulama programlarının iptali de mümkün olmak üzere yer zaman ve tarihleri de değişebilir. Bu tip durumlarda kişilerin hizmet paket ücretini geri isteme ya da tazminat hakkı doğmaz. Çıkacak extra harcamalar katılımcılar arasında eşit olarak toplanır. Patikatrek aracılığıyla bu tip bir gezi, organizasyon ve uygulama kampına katılarak yukarıda sayılan şeylerin muhtemel olduğunu ve bu olayların hoşnutsuzluk ve rahatsızlık yaratabileceğini kabul ediyorsunuz ve göze alıyorsunuz demektir.

 

Patikatrek olarak görevimiz ilan edilen program ve organizasyonların gidişatını bozmayacak şekilde en uygun alternatifi üretmektir. Etkinlik bilgilendirme toplantılarımızda her türlü alternatif planlar ortak kararlarla belirlenir. Planların uygulanması aşamasında olası imkânsızlıklarla karşılaşılması ve planlanlananların yapılamaması durumlarında grupça hareket edilir. Şayet kişiler gruptan ayrı hareket etmek isterlerse Patikatrek’in, o kişinin dönüş organizasyonunu yapmak dışında hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır.

 

Doğa ve açık alanlarda gerçekleşecek olan faaliyetler de dahil olmak üzere, Patikatrek'ın tüm eğitim, gezi, organizasyon ve diğer hizmetlerinde Patikatrek yöneticileri ve atanmış görevlilerinin kararlarına uymak zorundasınız. İlan edilmiş Organizasyonların gidişatını ve programların uygulanabilirliğini bozacak, diğer grup üyelerini huzursuz edecek davranışlarda bulunduğunuz takdirde veya illegal bir davranış içine girdiğiniz durumlarda ya da başkalarının sağlığını, grubun ahengi ve güvenliğini tehlikeye attığınız hallerde organizasyon içinde bulunma hakkınızı kaybeder ve o programla ilgili tüm ilişkiniz düzenlenen rapor ile birlikte kesilir. Bu durumda tazminat hakkınız yoktur.

 

Uçak rötarları ve Olağanüstü hal durumları sonucunda organizsyonların erkenden sona erdirilmesine bağlı olarak otel, bilet, araç, yemek vs gibi kullanılmamış hizmetlerden dolayı kişilerin talep hakkı doğmaz.

 

Tüketicinin başladığı bir organizasyonu, sebepli veya sebepsiz terk etmesi halinde, programı terk ettiğini Patikatrek yetkilisine veya atanmış yöneticilerine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici, organizasyonu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur ki bu durumlarda maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaz.

 

Tüm aktivitelerimiz bir grup aktivitesidir. Grubun bir araya gelmesini sağlayan ve amaçlanan başarısı ve huzuru her zaman ön plandadır. Bireysel davranışlara Hiçbir koşulda izin verilemez.

 

Patikatrek yöneticileri, atanmış görevliler veya grup lideri, organizasyon süresince tek yetkili otoritedir; bu sebeple sağlık durumunuzun ya da genel davranışlarınızın, grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü takdirde sizin veya bir başkasının programı terk etmesini isteyebilir. Bu tip durumlarda grup lideri bir rapor hazırlar ve diğer grup üyelerinin yarısından bir fazla üyenin katılımıyla da imzalatır. Bu gibi durumlarda gruptan ayrılması istenen kişinin hiç bir tazminat hakkı doğmaz.

 

Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Ancak tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat hakkını ortadan kaldırır.

 

Bu internet sayfası aracılığıyla katılacağınız tüm programlarda, Patikatrek'ın kurumsal çalışma prensipleri ve evrensel doğa ve çevre koruma ilkelerine uygun davranışlar göstermelisiniz. Aksi davranışlar, doğa, kültür ve insana verilecek her türlü zarar organizasyonlardan men sebebidir. Bu durumda tazminat hakkınız doğmaz.

 

T.C 1618 nolu yasa kapsamına giren ve aracı kurumlardan hizmet satın alınması durumunda, Patikatrek organizasyonlarına katılan herkesin hava ambulansı ve helikopteri kapsayan sağlık sigortasını ve iptaller ve seyahatinizle ilgili her şeyi güvence altına alan seyahat sigortasını yaptırmanızı ve poliçenizi yanınızda taşımanızı da öneririz ki, ( tüketici organizasyon başlamadan önce seyahat güvence sigortası satın almakla sorumludur.) Herhangi bir yaralanma, sakatlanma ya da ölüm gibi acil durumlarda PATİKATREK'ın görevi sadece sigortanızı devreye sokmaktır.

 

Organizasyonlarımızın uygulanması esnasında herhangi bir şikayetiniz olduğunda hiç beklemeden bunu ilk olarak grup lideri veya Patikatrek'ın atanmış görevlilerine bildirmek yükümlülüğünüz vardır. Şayet probleminiz çözülmüyorsa merkez ofisimizi arayabilirsiniz. Her iki durumda da sorununuz çözülmediyse yazılı olarak ofisimize bildirmeniz gerekmektedir. Hiç bir şekilde bir çözüm bulunamıyorsa sorunun nihai çözümünde İzmir mahkemeleri yetkilidir.

 

Bireysel veya Grup olarak organizasyonlarımıza katılan tüketiciler, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri diğer kişiler de dahil internet sayfası içinde yazılı olan bu sözleşmeyi okuyarak sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu organizasyonlara katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Patikatrek broşürleri, Patikatrek ve İzfak internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, organizasyonlara bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiş ve diğer katılımcılara da tüm detayları anlatmış kabul edilirler.

 

 

 

Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi Kültür ve Sanat Evi

Zeynel AYDIN

Alsancak 1485 Sok.No 8-A

Konak- İzmir